Utbildningsmaterial ”En introduktion till ISO 9001”

Här laddar du enkelt hem presentationen till denna utbildning. Klicka på länken till höger.

Innehåll:

 • Processorientering 
 • Vad menas med de 7 grundprinciperna? 
 • Kunden i fokus. Vilka är våra kunder och hur säkerställer vi en god kundnöjdhet? 
 • Verksamhetsprocesser. 
 • Hur vi vet att organisationens medarbetare tar ansvar för kvalitetsarbetet utifrån sina roller? 
 • Vad innebär ledningens engagemang?  
 • När och i vilken utsträckning dokumentation skall göras i ett ledningssystem? 
 • Behövs det skrivna rutiner eller inte?  
 • Att minimera risk i vår verksamhet.  
 • Interna revisioner – varför det är bra.  
 • Förbättringsarbete på riktigt och hur vi kan koppla det till era verksamhetsmål. 
 • Hur vi förebygger reklamationer genom aktiv risk- och avvikelsehantering.