Micael Hangelin

Utbildare ISO 9001

Micael har lång erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling från en rad olika branscher. Micael har särskild spetskompetens inom ledningssystem, internrevision, projektledning, processutveckling och förbättringsarbete.

I uppdrag har han bl.a. varit ansvarig för att utveckla och säkerställa verksamhetsstyrningen hos globala organisationer. I de uppdrag Micael är involverad i fungerar han ofta som uppdragsansvarig och är utbildad revisionsledare enl. IRCA Lead Auditor 9001 och certifierad Six Sigma Black Belt.

Micael är också konsult på Profoundly Sverige AB och är en mycket uppskattad utbildare som engagerar sina deltagare.