Martin Eklund

Utbildare FR2000

Efter anställningar som miljösamordnare och konsult startade Martin eget bolag 2006. Inledningsvis kombinerat med uppdrag inom fastighetsutveckling. Sedan 2007 har Martin också haft uppdrag som revisor för ISO 9001, 14001, 45001 och FR2000 för ett ackrediterat certifieringsbolag.

Martin är också delägare och konsult i företaget KMA Center AB.