Fredrik Högbom

Utbildare ISO 27001

Efter anställningar i både nationella som internationella chefspositioner med fokus på säkerhet och riskhantering arbetar Fredrik nu med att utbilda inom ISO 27001. Han jobbar även som konsult med att implementera strukturen för ledningssystem samt framtagande av styrdokument.

Fredrik är även konsult och delägare i KMA Center AB där han ute och nöter ledningssystem- och säkerhetsfrågor med sina kunder. Anlitas även som revisor av certifieringsorgan inom ISO 27001.

Fredrik är en mycket populär utbildare.

Vid sidan om allt detta så spelar han gärna innebandy eller umgås med sin familj.