E-bok ”En introduktion till ISO 9001”

Den här boken är en guide och lathund till de reviderade kraven enligt ISO 9001:2015. Boken är avsedd för att hjälpa dig att förstå syftet och kraven i respektive kapitel. Vi har också gjort en sammanfattning per avsnitt och där det har behövts, förtydligat med ytterligare exempel eller förklaringar.

Vi rekommenderar att du tittar igenom boken innan din iso 9001 utbildning hos oss.