ISO 14001 – En orientering i grunderna för ökad förståelse

1 dag

ISO 14001 är ett fantastiskt bra referensverk att förhålla sig till när din verksamhet vill göra skillnad.

Beskrivning

Att utifrån kraven i 14001-standarden ta ståndpunkt och börja jobba systematiskt med miljöfrågorna kan leda till förändrat beteende hos medarbetare, leverantörer och kunder. Låt AKDMIs utbildare guida dig igenom standarden. 

Ett verkningsfullt ledningsystem enligt ISO 14001 kan även utgöra en bra plattform för nya EU:s nya direktiv för icke-finansiell hållbarhetsrapportering CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) 

Kursinnehåll

Genomgång av strukturen i ISO 14001:2015 med belysning på de krav som har störst betydelse. Vi går igenom grundläggande definitioner och miljönyttan för ett effektivt ledningssystem. Dagen innehåller bl.a.  

 • Vem har ansvaret för miljön på ditt företag? 
 • Miljöutredning och miljöaspekter. 
 • Hur sätta mål- och handlingsplaner? 
 • Hur följer vi upp vår miljöprestanda? 
 • Vilka miljöaktiveter upprättas och följs ute i verksamhetens processer? 
 • Hur vi vet att organisationens medarbetare tar ansvar för miljön utifrån sina roller? 
 • När och i vilken utsträckning dokumentation skall göras i ett ledningssystem.  
 • Behövs det skrivna rutiner eller inte?  
 • Hantering av kemikalier och avfall. 
 • System för att bedöma och ställa krav på våra leverantörer. 
 • Hur säkerställer vi att vi följer förordningar och lagar? 
 • Interna revisioner – varför det är bra? 
 • Förbättringsarbete. 
 • Aktiv risk- och avvikelsehantering. 

Utbildningsledare

Anne Morley

Skilled. Dogs. Matter. Too.

Enskilt uppföljningsmöte med utbildningsledare

UtbildningsmaterialI utbildningen ingår även 1 timma uppföljningsmöte eller fri rådgivning för att fånga upp dina eventuella frågor eller funderingar kring vad du lärt dig.  Teamsmötet bokas separat med utbildare.  

Denna utbildning vänder sig till dig som behöver grundläggande baskunskaper kring ledningssystem och miljöarbete. Alla medarbetare inom alla nivåer inom ett företag – från ledningsgruppen till specialister.   

Utbildningsmaterial

Du kommer få utbildningsmaterial i digital form samt e-boken “Driving Sustainability – Accelerating Business Growth with ISO 14001”. Det ingår även ett kursintyg efter genomförd utbildning.

Vem går denna utbildning?

Denna utbildning vänder sig till dig som behöver grundläggande baskunskaper kring ledningssystem och miljöarbete. Alla medarbetare inom alla nivåer inom ett företag – från ledningsgruppen till specialister.   

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Förtäring

Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.  

Pris

7 900 kr exkl. moms

Kontaktperson

Har du frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att höra av dig till: 

Andreas Samuelsson 0705-92 92 65 

andreas.samuelsson@akdmi.se 

Kommande utbildningar

Stockholm

 • Nästa datum

  5 mars 2024,

  Deltagare
  2 / 12 (10 lediga)
  ISO 14001 – En orientering i grunderna för ökad förståelse 7900 5 mars 2024, Stockholm Anne Morley Boka
 • Nästa datum

  17 april 2024,

  Deltagare
  1 / 12 (11 lediga)
  ISO 14001 – En orientering i grunderna för ökad förståelse 7900 17 april 2024, Stockholm Anne Morley Boka

Malmö

 • Nästa datum

  7 mars 2024,

  Deltagare
  3 / 12 (9 lediga)
  ISO 14001 – En orientering i grunderna för ökad förståelse 7900 7 mars 2024, Malmö Anne Morley Boka
 • Nästa datum

  29 maj 2024,

  Deltagare
  1 / 12 (11 lediga)
  ISO 14001 – En orientering i grunderna för ökad förståelse 7900 29 maj 2024, Malmö Anne Morley Boka
Inget tillfälle som passar dig?

Vi sätter ihop nya utbildningar löpande och vill gärna veta mer om dina önskemål.
Klicka här och berätta när och var du skulle vilja gå en av våra populära utbildningar.