ISO 27001 – Grundutbildning med Workshop 

1 dag.

Med fokus på arbetsflöden och hur du kan implementera informationssäkerhet

Vi lever i en turbulent tid där säkerhetsfrågor kring information nu står högst upp på agendan hos beslutsfattare. Kravbilden för ert företags säkerhetsarbete ökar från både kunder, myndigheter och andra organisationer.  

Beskrivning

ISO 27001 är en internationellt erkänd standard för informationssäkerhetsstyrningssystem (ISMS). Den ger en systematisk metod för att hantera och skydda känslig information inom en organisation. ISO 27001 är utformad för att hjälpa organisationer att etablera, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ett ISMS. ISMS är en ram av policys, procedurer och tekniska åtgärder som hanterar en organisations informationsrisker. 

Denna utbildning är till för dig som vill förstå vad detta innebär för din organisation och för er som eventuellt planerar att certifiera sig till ISO 27001. Utbildningen blandar både teori och praktikfall.  

Kursinnehåll

Vi kommer att utforska standarden ISO 27001 som ett effektivt ramverk för att identifiera och säkra upp kritisk information i organisationen.   

Under utbildningen kommer vi också att behandla den europeiska dataskyddsförordningen, (mer känd som GDPR), och hur den påverkar kraven på skydd av personlig information. Detta kommer att hjälpa dig att förstå de juridiska och reglerande aspekterna av informationshantering och hur de kan integreras i ditt informationssäkerhetsarbete. 

Efter avslutad kurs kommer du att vara mer rustad med kunskap och insikter som är avgörande för att säkerställa att din organisation kan hantera och skydda sin information på ett effektivt och lagligt sätt.  

Utöver detta, så är målet att du under utbildningen ska få med sig några praktiska verktyg för att kunna påbörja arbetet kring informationssäkerhet. 

Utbildningsledare

Fredrik Högbom

ISO 27001 – Fredrik presenterar

Enskilt uppföljningsmöte

I utbildningen ingår även 1 timma uppföljningsmöte eller fri rådgivning för att fånga upp dina eventuella frågor eller funderingar kring vad du lärt dig. Teamsmöte bokas separat med utbildare. 

Vem går denna utbildning?

Utbildningen passar dig som är på väg att börja arbeta med informationssäkerhet där målet är att ert ledningssystem skall ISO-certifieras. Oavsett om du är en novis på området eller har en befintlig kunskapsbas, kommer denna utbildning att ge dig värdefulla insikter och verktyg för att möta de utmaningar som modern informationssäkerhet och dataskydd presenterar.

Utbildningen passar utmärkt för t.ex.  Verksamhetsutvecklare, Ledningsgrupp, Specialister inom informationssäkerhet, IT-specialister, Bolagsjurister, Internrevisorer, Dataskyddsombud • m.fl. 

Utbildningsmaterial

Du kommer få utbildningsmaterial i digital form.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.  

Vi rekommenderar att du innan utbildningen börja fundera kring vilken typ av information ni hanterar i er organisation och frågor ni kan ha inför utbildningen. Vi rekommenderar även att kursdeltagare har bekantat sig med ISO 27001.

Förtäring

Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.  

Pris

8.500 kr exkl. moms

Kontaktperson

Har du frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att höra av dig till: 

Andreas Samuelsson 0705-92 92 65 

andreas.samuelsson@akdmi.se 

Kommande utbildningar

Stockholm

  • Nästa datum

    10 september 2024,

    ISO 27001 – Grundutbildning med Workshop  8500 10 september 2024, Stockholm Fredrik Högbom Boka

Malmö

  • Nästa datum

    17 september 2024,

    ISO 27001 – Grundutbildning med Workshop  8500 17 september 2024, Malmö Fredrik Högbom Boka
Inget tillfälle som passar dig?

Vi sätter ihop nya utbildningar löpande och vill gärna veta mer om dina önskemål.
Klicka här och berätta när och var du skulle vilja gå en av våra populära utbildningar.