Allmänna Villkor

Anmälan till utbildning 

Anmälan gör du enklast på vår www.akdmi.se och du hittar bokningslänken vid respektive utbildning. Bokning är bindande. Självklart kan du även göra din anmälan per telefon eller e-post. När vi mottagit din anmälan kommer en bokningsbekräftelse att skickas till den e-postadress du uppgett. En kallelse till utbildning skickas till dig innan utbildningsstart.

Pris

Samtliga priser för Akdmi´s utbildningar anges exklusive moms och per person.

Fakturering

Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto och faktura skickas i regel innan utbildningens start. All fakturering sker genom Örtadalen Consulting AB

Har du några frågor?

Hör av dig till oss via mejl skilled@akdmi.se eller utbildningsadministratör för respektive utbildning.

Avbokningsregler

Vid avbokning gäller följande:

  • Kostnadsfritt upp till fyra veckor före utbildningsstart.
  • Mellan två och fyra veckor innan utbildningsstart, debiteras halva kursavgiften.
  • Inom 2 veckor före utbildningsstart, debiteras hela kursavgiften

Om ingen avbokning sker debiteras hela avgiften.

Din kursplats kan kostnadsfritt överlåtas till annan person i företaget.

En avbokning görs skriftligen via email till skilled@akdmi.se

Inställd utbildning

Vi gör alltid vårt bästa att inte ställa in ett utbildningstillfälle, men vid oförutsedda händelser såsom sjukdom, force majeure eller lågt deltagarantal, händer det att vi kan bli tvungna att ställa in eller flytta fram en kurs. Om detta sker, kommer Akdmi att erbjuda framflyttning till nytt utbildningstillfälle.

Kvalitetssäkrade utbildare

På Akdmi använder vi endast handplockade experter utifrån deras specialområden. De har lång erfarenhet av att föreläsa och undervisa samt den pedagogiska vanan som krävs. Samtliga utbildare har en gedigen praktisk erfarenhet inom sitt utbildningsområde.

Utvärdering

Akdmi utvärderar samtliga utbildningar. Vårt mål är att ständigt förbättras och utvecklas och därför är det av stort värde för oss att få återkoppling från våra kunder.

Utbildningsintyg

Efter genomgången utbildning erhåller du ett intyg om du har varit närvarande under hela utbildningstiden.

Personuppgifter och sekretess

Personuppgifterna vid anmälan behandlas i enlighet med GDPR. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter.

Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför vår kontroll.

Faktureringsinformation

AKDMI drivs av företaget Örtadalen Consulting AB

Organisationsnummer 559064-3713