Skilled. People. Matter.

Skilled

”Having the abilities needed to do an activity or job well.” 

Akdmi är ett modernt utbildningsföretag inom ISO- och ledningssystem med engagerande utbildningsledare som ger dig en pedagogisk utbildningsupplevelse av högsta kvalitet.

People.

The most important assets in a business”

Den avgörande faktorn idag för att lyckas med en verksamhet är dina medarbetare. Våra erfarna och utvalda kursledare har en gedigen och praktisk expertis som utbildar på ett pragmatiskt och med ett verksamhetsförankrat fokus.

Matter. 

”How does this matter to you?” 

  • Erfarna och verklighetsförankrade utbildare.
  • Alltid uppdaterat kursinnehåll.
  • Moderna utbildningsfaciliteter.
  • Du kommer värdesätta nätverket som skapas hos våra deltagare.
  • Helt specialiserade på utbildningar som ger dig den bästa upplevelsen.

The -Team

Andreas Samuelsson

Andreas Samuelsson

Co-Founder & Business Manager

Lead auditor och driven konsult inom ledningssystem som arbetat med kvalitet, miljö och arbetsmiljö sedan 2006.
Andreas är en av medgrundarna till Akdmi.

Jonas Tingström

Driven affärsguru som arbetat med strategisk marknadsföring, ledarskap och affärsutveckling sedan över 20 år tillbaka.
Jonas är en av medgrundarna till Akdmi.

Fredrik Montell

Marknadsstrateg och affärsrådgivare inom tillväxt genom digitala kanaler med över 20 års erfarenhet av marknadsföring.

Victor Wennberg

Victor Wennberg

Marketing Manager

Marknadsföringsrådgivare med över ett decennium av erfarenhet från digital marknadsföring. Strategisk expert inom SEO som har hjälpt hundratals företag att öka sin synlighet online.

Fredrik Högbom

Fredrik Högbom

Utbildare ISO 27001

Efter anställningar i både nationella som internationella chefspositioner med fokus på säkerhet och riskhantering arbetar Fredrik nu med att utbilda inom ISO 27001.

Mikael Göthager

Mikael har en lång karriär bakom sig som bl.a. managementkonsult och Senior advisor där han lett flertalet transformeringar mot självstyrande organisationer.

Micael Hangelin

Micael Hangelin

Utbildare ISO 9001

Micael har lång erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling från en rad olika branscher. Micael har särskild spetskompetens inom ledningssystem, internrevision, projektledning, processutveckling och förbättringsarbete.

Martin Eklund

Martin Eklund

Utbildare FR2000

Sedan 2007 har Martin arbetat med olika uppdrag som revisor för ISO 9001, 14001, 45001 och FR2000 för ett ackrediterat certifieringsbolag.

Jan-Gunnar Nilsson

Jan-Gunnar Nilsson

Utbildare ISO 3834, EN 1090

Seniorkonsult och revisionsledare inom kvalitet och svets. Jan-Gunnar, även kallad Jonne, har lång och gedigen erfarenhet som svetsspecialist för EN 1090 och ISO 3834.

Anne Morley

Anne Morley

Utbildare ISO 14001

Anne har arbetat flera år som Miljö-, kvalitets- och säkerhetsrevisor och även som konsult. Hon driver nu sitt egna företag, Anne Morley AB och har tidigare arbetat i flera internationella organisationer.